SÚGÓ+ – Montázs a Holmi huszonöt évéből – tanulmányok és esszék

A Holmi-antológia első, szépirodalmi kötetét egy még annál is terjedelmesebb második antológia követte, amely 1989-től, a Holmi indulásától 2014-ig gyűjti csokorba a tanulmányokat, esszéket illetve különböző irodalmi dokumentumokat, mint például Szerb Antal leveleit Dionis Pippidinek, ókori vallástörténésznek, akivel még diákévei alatt ismerkedett meg Párizsban. 

Ezen hétszáz oldal akár soknak is tűnhet egy, a tanulmányok olvasásától tartózkodó egyénnek, viszont nekik is érdemes a Holmi-antológiát a kezük ügyében tartani. A Szerkesztőség igaz, hogy a tanulmányok és esszék javára döntötte a mérleget a válogatáskor – ami akár elriasztó is lehet –, viszont jó okuk volt erre. Sok memoár és dokumentum, ami valaha elsőközlésként a Holmiban jelent meg, mára már önálló kötetet tudhat a magáénak (ahogy például a Móricz Zsigmond naplók a Noran kiadó gondozásában). Így ide legfőképpen azokat a szövegeket válogatták be, amelyek kizárólag a Holmiban kerültek publikálásra. Leveleket (Weöres Sándor levelei Jékely Sándornak, válogatás Vas István levelesládájából), emlékiratokat (Fogarassy Miklós: Bajza utca 18. Egy könyvtáros emlékirataiból), különböző, műfajilag nehezen behatározható publikációkat, mint például Gábor Miklós elvarázsolt taggyűlése (ahol egy, a szomszéd ablakban felvillanó meztelen női test látványa egységes – korábban nem észlelt – áhítatot vált ki a párttagokból) tartalmaz a szekció. Inkább szépirodalom ez, mintsem szekunder irodalom, de súlyos gyökerek kötik a szövegeket a valóság talajához, és valahol ennek a falatnyi történelemnek a csodája zárult be az esszékötet második felébe. 

A kötet első, több lapot számoló része különböző, roppant változatos témákat tartalmazó, csonkítatlan tanulmányokból áll. A válogatáskor sokszor az ismeretlenebb szerző javára döntöttek, így a híresebb nevek (mint Térey János, Rakovszky Zsuzsa, Lator László, Márton László, Nádas Péter) mellett sok kevésbé ismert (és milyen kár, hogy azok!) szerző és tanulmánya kapott helyet az antológiában. Mivel a Holmi-antológia első kötetét Petri Györgynek ajánlották a szerkesztők, így az első tanulmányok között szerepel Margócsy István szövege Petriről és az iróniáról. Petri: Reggel szoktál jönni című verse adja a szövegi hátteret a témának. De nem sokkal később megjelenik a Biblia is, a kéz, a zsigerek, maga a testi szenvedés kérdése Kocziszky Éva tanulmányában. A kérdéskör kinyitható a Biblia teljes szövegére, jelen esetben azonban Jób történetén fut végig a gondolatsor. Idézet jelenik meg a történetből mind a Károli-féle fordításból, mind az Elberfelder-fordítás alapján. Szilágyi János György az antik klasszikus költészetről ír, a „filológusok rémuralmá”-tól kezdve a nyugatosok fordításain át egészen Devecseri Gábor életművéig gondolkodik azon, vajon meddig nyúlhat az antik keze. (Sokáig.) Lator László Jékelyről ír, úgy nyitja sorait, ahogy egy nekrológnál szokás, majd kibontakoztatja Jékely fizikai halálából a költészetében megjelenő halálképet. Lator gyönyörűen olvasztotta egybe rövidke tanulmányában a költő recepciótörténetét, s miközben ez a szöveg valahol óda Jékely Zoltán poétikájához, mögötte ott ül maga az irodalomtörténet. Nem csak Jékely verseihez hozza meg a kedvet a tanulmány, de Lator Lászlóhoz, Szerb Antalhoz, és Vas Istvánhoz is. És ebben rejlik a Holmi-antológia ereje. Mert csak tovább kell lapozni, s ezek a nevek felbukkannak. 

Nagy erőssége a válogatásnak, hogy a tanulmányok szépirodalmi nyelvhasználatot rejtenek, emiatt élvezet őket olvasni, még akár azok számára is, akik most kezdenek el érdeklődni ily módon az irodalom iránt. Kifejezetten ajánlom az irodalomtudomány felé kacsingatóknak, hiszen azon felül, hogy egy nagyon minőségi válogatást kapnak, egyben egy iránytűt is. A tanulmányok továbbiakhoz vezetnek, magyar és külföldi szekunder szövegekhez, egyetlen téma rengeteg irányt rejt, s ezekhez az utakhoz kínál útjelzőtáblákat ez a kötet. 

A Holmi-antológiákat érdemes találomra felcsapni, csak azért a puszta örömért, hogy az ember olvasson valami jót, amit még korábban sosem. Legyen ez egy tanulmány avagy egy levél Kádár Jánoshoz. Nem csak egy darabka örömöt fog lelni, de egy kocka történelmet is. Hisz a Holmi 1989-es kezdete óta sok víz lefolyt a Dunán és ami akkor még aktuális volt, mára egy szelet lett a történelemkönyvek hasábjairól. A Holmi-antológia ezt a kincset tárja az olvasó elé. A szépirodalmi első kötetet, a tanulmányokból és esszékből álló második kötetet egy kritika kiadás fogja követni harmadik, immár a huszonöt éves jubileumot ünneplő Holmi-antológia befejező részeként.

Holmi-antológia II.
Libri Kiadó, 2016, 760 oldal

Írta: Veréb Árnika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése