Online felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara

A Magyar Állami Operaház Gyermekkara 50 éve működik jelenlegi formájában, az ország elsőrangú zenei csapata, ahová óriási kitüntetés bekerülni. Évente több százan jelentkeznek, hogy ott lehessenek a legjobbak között. 


Szeretettel várjuk azoknak a – magyarul folyékonyan beszélő – gyermekeknek a jelentkezését, akik szeretnének a Magyar Állami Operaház Gyermekkarában énekelni: jó hallással, tiszta énekhanggal rendelkeznek. 

Akik 2020 szeptemberében első osztályosok lesznek, azok már a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának bázisiskolájában, a Deák Diák Általános Iskola első évfolyamán kezdhetik meg általános iskolai tanulmányaikat. A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben ez az iskola is bázisintézménye lesz az Opera Gyermekkarának. (A kartermi próbák – 3. osztálytól – továbbra is a VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskolában lesznek.)

Az operai munkába 3. osztálytól kapcsolódnak be a gyerekek. Az első két év a felkészülés szakasza, amelyet a bázisiskolában kapnak meg. Az iskoláról további információ az intézmény honlapján és Facebook-oldalán található. 

A Gyermekkarba történő felvétel feltételei:
 - a tanulmányi eredmény és magatartás legalább ’jó’ (4);
 - nagy teherbírás;
 - tiszta énekhang, jó ritmuskészség;
 - az életkornak megfelelő zeneelméleti tudás;
 - budapesti vagy Budapest környéki lakás és megoldott bejárás 

A jelentkezési lapok letölthetők:
 - a leendő 1. osztályosok részére: 
 - a felsőbb osztályosok részére:

A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi e-mailcímre várjuk: gyermekkar@opera.hu
(Tárgy: Jelentkezés az Opera Gyermekkarába) 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30.


A meghallgatás anyaga:
1-2. osztály:
 - 4-5 gyermekdal vagy népdal tiszta éneklése;
 - hallásvizsgálat adott hangok, hangközök visszaéneklésével
 - rövid dallam visszaéneklése;
 - rövid ritmus visszatapsolása;
 - egy rövid vers vagy mondóka elmondása 

3. osztálytól:
 - 4-5 népdal vagy (felsőbb osztályban) klasszikus dal tiszta éneklése;
 - hangközök és dallam visszaéneklése;
 - ritmus visszatapsolása (korosztálytól függő nehézséggel);
 - elméleti anyag ismerete (hangközök, hangsorok, hangnemek, ritmusképletek) 

Amennyiben az énekhang és egyéb képességek szerint a gyermek megfelel az elvárásoknak, de elméleti tudása hiányos, pótolnia kell azt a további felkészülés zökkenőmentessége érdekében! 

A felvételi meghallgatás a kialakult veszélyhelyzet miatt elektronikus formában történik. A részletekről pontos információt a jelentkezés beadását követő visszaigazoló levélben küldünk. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése