Adventi kalendárium – A karácsonyi ünnepkör népi játékai: mert a színház nemcsak a kőfalak között színház

Minden évben van egy olyan időszak, amikor az ember kicsit megváltozik – a szó pozitív értelmében. Karácsonykor félreteszi előítéleteit, problémáit és igyekszik a családjára, a szeretteire koncentrálni. Adventi koszorút készít, karácsonyfát állít, készül arra a három napra, amelynek legmeghatározóbb lényege a szeretet. Ez az ünnep nemcsak manapság fontos, a kereszténység megjelenése óta szövődnek össze a vallásos és pogány hagyományok a karácsonyi ünnepkörben. Magyarországon sem volt ez másképp, az év ezen időszakában számos népszokás szőtte át az emberek mindennapjait, amelynek nem kis részét képezték színdarabok, énekes előadások. 


Az ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt napjáig tart, ebben az időszakban pedig több szent napját is ünnepeljük, amelyekhez különböző népszokásként gyakorolt színjátszás, ún. alakoskodás kapcsolódik. A XI–XVIII. század között szigorúan egyházi jellegű, liturgikus, később pedig különböző természetű és tárgyú dramatikus hagyományok, köszöntések, illetve teátrális népi játékok alakultak ki. 

Magyarországon a X. századtól kezdve, az adott ünnepnap virrasztó zsolozsmáiban klerikusok vagy diákok tartottak előadásokat. Ilyenkor liturgikus ruhákban, korai jelmezekben adtak elő darabokat, amelyeket gregorián dallamokkal, főleg latinul mutattak be. 

A XVI. századtól kezdve már az ünnepkör jeles napjaihoz köthetőek dramatikus hagyományok, a XVII. századtól pedig az iskolai drámák is nagy hatással voltak a települések karácsonyi előkészületeire. Mivel 1844-ig Magyarországon a latin volt a hivatalos nyelv, számos latin nyelvű szövegkönyv maradt az utókorra. Ennek ellenére jelentős magyar nyelvű drámajátékot, éneket őriznek a jezsuita, valamint a protestáns kolostorok. Az anyanyelvű színjátszás nem csak a magyar lakosságra volt jellemző: a felföldi cipszerek és az erdélyi szászok német nyelven adták elő karácsonyi darabjaikat, de sok horvát szövegkönyv is fennmaradt. 

Minden régiónak megvoltak a maga sajátos népszokásai, amelyeket a jeles napok kötöttek össze. December 6-án Szent Miklós püspök napját ünnepeljük, ehhez pedig számos alakoskodás kapcsolódik. A Dunántúlon sokáig élt a hagyomány, miszerint a legények és nős férfiak kormos arccal, kifordított bundában láncot csörgettek és ijesztgették a gyerekeket, sőt, a nagyobb lányokat is. Több településen, például Beleden a házakba is bementek, derekukon láncot csörgettek, a kezükben pedig seprűt vittek, ezzel zörgettek be a kapun. Máshol két alakoskodó vett részt a december 6-i Miklós-járásban, az egyik a püspöknek, a másik ördögnek öltözött be. A Miklóst alakító legény hosszú bundába bújt, derekára láncot kötött, arcára kenderszakállat ragasztott és botot vitt a kezében. Az ördög rossz ruhákat öltött magára, egyes helyeken szalmából még púpot is tömtek a hátára, kezében kolompot vitt. Az ördög vesszőkorbáccsal fenyegette a gyerekeket, a nagyobb lányokra pedig rá is ütött vele. 

December 13-a, Luca napja is számos hagyományt őriz, ezek közül a legismertebb talán a Luca-szék, amire ha az éjféli misén készítője rááll, meglátja a boszorkányt. Emellett azonban a Csallóközben és a Nyitra vidékén megfigyelhető volt, hogy legények és lányok fehér lepelbe öltöztek, arcukat belisztezték, hogy felismerhetetlenek legyenek, és lisztbe mártott tollseprűvel sepregettek. Egyes településeken ehhez hasonló ruhában a lányokhoz jártak, máshol pedig a gyerekeket ijesztgették. Luca helyenként büntetett, máshol ajándékozott. A Szerémségben lányok öltöztek Lucának, a hagyomány szerint a jó gyerekeket megajándékozták dióval és mogyoróval, a többieket pedig fakanállal ijesztgették. A Csallóközben csak férfi öltözhetett be, aki bekopogtatott a házakon és az ott lakók arcát is „meszelte”, hogy ne legyenek kiütésesek. 

Magyar nyelvterületen a mai napig a legnépszerűbb karácsonyi szokás a betlehemezés, ami egy többszereplős dramatikus játék, középpontjában a pásztorjáték áll. Tájegységenként számos változata ismert: egyes településeken bábokat is szerepeltetnek, ezt bábtáncoltató betlehemezésnek hívjuk, ami elsősorban a Balaton környékén, a Felső-Tisza-vidéken és Esztergom környékén terjedt el. Fő kelléke a jászol, vagy templom alakú betlehem, ebben mozgatják az angyalt, az ördögöt, Heródest, a pásztorokat és több szimbolikus figurát. 

A betlehemezés főbb jelenetei között lehetett az úgynevezett szálláskeresés, amelyben József és Mária szállást keresnek, de sehol sem fogadják be őket, végül egy istállóban találnak menedéket. A következő jelenetben az angyal a pásztorokat Betlehembe vezeti, akik ajándékokat visznek az újszülött Jézusnak. Része lehet a betlehemezésnek a Heródes játék is, ami a napkeleti bölcsek találkozását mutatja be Heródes királlyal, majd az angyallal, aki figyelmezteti őket, hogy kerüljék el Heródest. Egyes változatokban kitérnek Heródes haragjára és a betlehemi gyermekgyilkosságokra is. Jellemző, hogy a betlehemezés jeleneteit külön, önállósulva adják elő és ezek saját szokásként éltek a néphagyományban. A szálláskeresést így az adventi időszakban, a Heródes játékot pedig vízkereszt napján, január 6-án mutatták be. A dunántúli változatokban a karácsonyi betlehemezés központjában a pásztorjáték áll. 

Ezekhez az előadásokhoz a szerepnek megfelelő jelmezt készítettek, a darab betanulása pedig sok előkészületet igényelt. A szöveget sokszor versekkel, dalokkal egészítették ki, ezek közül az egyik legismertebb a Mennyből az angyal kezdetű ének. 

December 25-e a hagyományos paraszti életben is szigorú munkaszüneti nap volt, amikor összegyűlt a család és hatalmas lakomát csaptak. A munkatilalmat annyira komolyan vették, hogy sok helyen még a vacsora utáni mosatlant is meghagyták az ünnep másnapjára. 

Érdekes hagyomány fűződik december 28-a, az aprószentek napjára is. A vesszőzés résztvevői hagyományosan fiúgyerekek, legények vagy pásztorok, akik megkorbácsolták a lányokat, asszonyokat és gyerekeket. Egyes településeken a fiúgyermeket a szomszédba küldték „mustármagért”, őt aztán a háziak veregettek meg. Számos vers és mondóka kapcsolódik ehhez a szokáshoz is. 

Az év utolsó napján, szilveszterkor a hiedelmek és jóslások kerültek előtérbe, mint a gombócfőzés és ólomöntés. Ma már inkább a hangos, vidám évbúcsúztatás áll a középpontban: trombitával, petárdával búcsúztatják az óévet és bizakodva várják az új, reményteljes, boldogabb év kezdetét.

Írta: Millei Mónika
Felhasznált irodalom: 

Kilián István: A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11–18. század). Ráció Kiadó Kft., Budapest, 2018. 
Magyar Néprajz. VII. kötet. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. MTA Néprajzi Kutatócsoport, Budapest, 1990.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése