SÚGÓ+ – Időkaput feltáró találkozás – Hollywood meta-szerelem

Létezhet életeken átívelő szerelmi kötődés? Golenya Ágnes Éva legújabb könyvében bátran vall előző életének emlékeiről. A Hollywood meta – szerelem önéletrajzi elemeken nyugvó történet, mely az általános emberi kérdésekre tágul ki, így szólva mindenkihez, akit a szerelem filozófiája is érdekel.

Szókimondásból jeles

Egy könnyű, üdítő kötet álcáját viseli Golenya Ágnes Éva legújabb könyve, a Hollywood meta- szerelem. Valami képernyőre illő kapcsolati bonyodalomra számítunk, bár a „meta” szót látva már itt is felvonhatják néhányan a szemöldöküket. Ebben a szóban gyökerezik a metafizika, amely a filozófiai egyik ágaként, a világ érzékszervekkel fel nem fogható részeivel (halállal, lélekkel) foglalkozik, a fizikai (tapasztalati) oldal helyett.

Aki kicsit jobban ismeri az írónőt, az nem lepődik meg azon, hogy a történetbe beleülteti azt, amit az utazásai közben tanul. Golenya ugyanis már több, mint egy évtizede érdeklődik az ősi civilizációk, az úgynevezett aranykori kultúra és főként a vallások iránt. Korábban járt Peruban, és nemcsak könyvekben, hanem előadásokban is megosztotta mindazt, amit talált. Olyasmiket, amik talán nem is voltak rejtve, csak nem találkoztak előtte értő és mélyre látó szemekkel. Ezúttal az amerikai kontinens észak-nyugati oldala felé vette az irányt. Saját élményeit szőtte bele regényébe, de miközben történetszerűvé varázsolta emlékeit, közben formálta is azokat, hogy még inkább tudjon az olvasóhoz szólni. Végül egy romantikus jegyekkel színesített, ám nagyon is komoly alkotás született.

Az angyalok királynőjének a városa

Los Angeles eredeti neve City of the Queen of the Angels, tehát az Angyalok királynőjének városa volt. Erre az első nyomra a város közepén található Miasszonyunk székesegyházban bukkant a szerző. 
Elgondolkodtál már azon, hogy miért vonz milliókat az egyesült államokbeli Kalifornia? Talán nem, mert hamarabb tudatosul benned a válasz, minthogy felmerülne a kérdés. Elvégre Los Angeles és környéke a gazdagok, sikeresek és tehetségesek földje – erről számolnak be évtizedek óta az újságok és más médiafelületek. Golenya Ágnes számára azonban nem volt kielégítő ez a válasz, így nem nyugodott, amíg fényt nem derített Kalifornia őseredetére. Útjának hála tudta meg, hogy La La Land történelme sokkal mélyebb, mint a mostani happy enddel záruló hollywoodi sztorik. Egykor ugyanis egy magaskultúrájú ősi civilizáció otthonául szolgált a terület. Az őslakók hitvilága is jelentős téma a regényben, illetve az, hogy a spanyol hódítók hogyan fosztották ki embertelenül és igazságtalanul ezeket a törzseket.

Isten férfi vagy nő, esetleg férfi is és nő is? 

„Ha Istenben nincs nő, akkor hogyan kerültek a nők a földre? Miképp képviselheti egy férfi Isten a nőket is?” – kérdez rá bátran az írónő, elemezve a Római Katolikus Egyház dogmatikáját. Elméletei szerint a történelem egy bizonyos pontjában hasítás történt, és a Teremtő női aspektusai háttérbe szorultak. A véres háborúkra, a gazdasági verseny eltorzult, csak haszonéhes arcára és a modern világunk túlzott tárgyi kultuszára szerinte az a magyarázat, hogy a gondoskodó, megértő Istenanya ismerete teljesen kiszorult az emberek életéből. A fejezetben, mely ezt a témát fejtegeti, kitér a magyar Emese-mítoszra is. Emesének a fia volt Álmos, akinek köszönhetően egy új vérvonal indult el hazánkban. 

Titkos szer: „szer-elem” 

A szerelem azonban nem szorul ki teljesen a regény lapjairól. Sőt, valójában mindig jelen van, ha máshol nem, akkor a sorok között. Mert a végső üzenet arról szól, hogy két ember csak együtt juthat el egy magasabb szellemi szintre. Vannak körök, amelyeket külön kell befutnia a nőnek, és külön a férfinak. Vannak körök, amelyekben tulajdonképpen csak hátráltatnák egymást. Ezekben az életszakaszokban lehet, hogy találkoznak olyat társsal, aki csiszolja őket, és, mint a gyémánt, az ütközéseknek hála ők is fényesebbé válnak. 

Golenya azonban hisz abban a szerelemben, ami az Égben köttetik és meggyőződése, hogy ezeknek a pároknak a Földön is egymásra kell találniuk. Azért, hogy ne legyen túl csöpögős tündérmese a könyv, mely egy király és egy királynő egymásra találását festi meg, nagy hangsúlyt fektet a reinkarnáció, tehát a lélekvándorlás leírására. Úgy fogalmaz ugyanis, hogy talán nem minden életben van módja a nőnek és férfinek a nagybetűs beteljesült szerelemre, de ha mind a két lélek eléggé átszellemült hozzá, akkor ez a legmagasabb szintű tapasztalás vár rá. 

Úgy köt, hogy old, úgy old, hogy köt 

A főszereplő Juli (aki burkoltan magát az írónőt jelképezi) előadást tartani érkezett Los Angelesbe. Ekkor találkozik Ákossal, akibe a különleges vonzerejének köszönhetően beleszeret. Lehet, hogy egyesek számára nem túl romantikus vagy szenvedélyes a szerelemről metafizikai vonatkozásban beszélni, de engem lenyűgözött az a megfogalmazás, ahogy a regény ismerteti ezt a sokak által definiálni kívánt fogalmat. 

„Az örvénylést az erős mágnesesség okozza. Egy örvényben álltunk tehát, egymástól mintegy húsz centi távolságban. (…) A mágnesesség az életeken át megmaradó elme-feletti szeretet fizikai zsinórja. A kötelék, ami összehoz és összeköt két embert. (…) A mágneses jelekbe kódolt információkat csak és kizárólag a szív képes fogni és reagálni rá: vagy megfutamodsz, vagy összekapcsolódsz vele. Mi összekapcsolódtunk. … Szer- elem, ami úgy köt, hogy old, úgy old, hogy köt. Amikor a kötés nem rablánc, hanem támasztó, segítő kapocs, az oldás pedig nem önmagunk elvesztése, hanem legmagasabb fokra való transzformációja.” 

Hány élet érzelmeit, emlékeit kell magunkra vennünk? 

Felforgatták egymás életét, és hamarosan már házastársként néznek egymás szemébe, egy hirtelen Las Vegas-i döntés után. Bár Juli csak egy rövid időre tervezett az álomgyárban maradni, nem úszta meg, hogy magának is álmokat gyártson – úgy látszik, Kalifornia ilyen hatással van az emberre – maradt a férfi mellett, hogy új életet kezdjenek. Vagy folytassanak egy régit? Mivel a regény ezután egy álmot mutat be, melyben együtt élik át előző életük egy kimagasló szakaszát 1790-ben, egy chumash-indiánfaluban. 

Golenya részletesen kifejti véleményét a gyarmatosítások öncélú és embertelen módszereiről. Előző életeikben átélt fájdalmaik feltörnek Juliból és Ákosból. A férfi egyik esetben alig tudja visszafogni magát és kevés választja el egy agresszív cselekedettől. Ezért is rejt veszélyeket a tudat ilyen mélységeibe merülni. Ugyanakkor a tapasztalást követhet olyan emelkedés is, amit semmi sem pótolhat, egyfajta szilárdabb énkép kialakulásával. 

A legcsendesebb pár 

„Ők jelölték azt az időhatárt, amikor minden megváltozik a Földön: semmi nem olyan lesz ezután, mint amilyen volt....Régi korok óta együtt szolgálnak, váltakozva feleség és férj világi szerepében. Vérvonalukból sosem fogy el az összekötő – és ezt csak a közös életeikben tudják vállalni, mert ehhez a másik jelenléte és ereje szükséges. (…) Együtt hihetetlenül erősek és nem tudnak bezárulni kellően az emberi lét szintjéig.” 

Rádöbbennek, hogy egybeforrt lélekkel kell működniük a világban. Közös sorsfeladatot kaptak, kapcsolatuk ezért nem csak arról szól, hogy egymást építsék. Azért kapták egymást, hogy önmagukat meghaladva, életüket egy közös feladatra szánják. Ezután általános jelenséggé válik, hogy kitalálják egymás gondolatát, egyszerre mondanak ki dolgokat, tehát működni kezd köztük a telepátia. Egyszer az autóban nevet fel Juli és zárja humorral, hogy nem is kell kimondaniuk a szavakat, beszélgetniük, így „ők lesznek a legcsendesebb pár”.

Mi tehát a szerelem metafizikája? 

„Abban a pillanatban születik, ahogy két ember hat egymásra és úgy alakul, amint hatnak. A szerelem minőségét a két elem minősége és az összekapcsolódás tudatossága határozza meg. (…) Ez maga a hatás, az egymásra hatás, ami energia. (…) Amilyen a két ember energetikája, olyan lesz a szerelme.” 

A könyv szerint tehát nem állítható, hogy a szerelem magától elmúlik, mert addig létezhet, amíg a pár éltetni akarja. Aki azt mondja, hogy a szerelem elmúlik, azzal pusztítja el magában az érzést, így veszni hagyja a közös utat. Biológiában csak a fajfenntartás miatt lényeges, egyébként kifejezetten életellenes, hogy egy másik lény fontosabb legyen a szervezet saját szükségleteinél. Spirituális nézetek egy része szerint éppen ezért nevezhetjük isteni ajándéknak. Az átlényegülést segítő erő, ami a kibontakozáshoz, a személyiség teljes spektrumának megéléséhez adatott. Egyfajta kvintesszencia, több mint egy vágy, hiszen az a hiányból fakad. Az a fajta szerelem, amiről Ágnes ír, az Egészből, a teljesség érzetéből származik. 

Tehát nem egészséges, ha a másikat valamilyen hiányunk betöltésére használjuk, eszközként, meghatározható rendeltetéssel, funkcióval. Csak két teljes, belső világában harmonikus lény képes a szerelem magas dimenzióit átélni. 

„Ahogy Juli mondta, addig bizony sok partnerrel próbálod ki magad, mert mindegyiktől tanulsz, még a legrosszabbtól is, és csak olyan mellett tudsz csiszolódni, akivel nincs kozmikus feladatod. Viszont azt elvégezni csak egyetlen eggyel tudod.” 

Golenya Ágnes Éva: Hollywood, ​meta-szerelem 
Magánkiadás, 2020, 248 oldal

Írta: Tamásfalvi Hanna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése